Pomoc przy projektowaniu ogrodów. Jaką roślinność wsadzać - gdzie i kiedy. Strefy klimatyczne i inne warunki wpływające na zimowanie. Wyposażenie ogrodów, nawadnianie, inne!

Recent questions and answers in Altany i balustrady

0 votes
0 answers
asked Jun 17, 2014 in Altany i balustrady by Barbara (120 points)
Help get things started by asking a question.
...